Enciclopèdia de la ciència 2.0

En l’enllaç que teniu a l’apartat anterior anem a fer una sèrie de cerques:

1.- Busca el que són els números reals i explica-ho amb les teues paraules.
2.- Busca el que són fraccions i intenta explicar-ho amb les teues paraules.
3.- LLegeix la informació dels següents personatges i digues perquè són importants per a les matemàtiques:

  • Heró d’Alexandria.
  • Arquímedes.
  • Hipatia.
  • Johannes Kepler
4.- Explica d’on venen les xifres que utilitzem en el nostre sistema numèric, explicant les cultures que han anat utilitzant aquestes per comptar de diferents maneres.

Deixa un comentari

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close